English language
20 април 2018 г., Хотел Балкан, София

Пазарната интеграция на ВЕИ
и прехода към чиста енергия

Фокус върху значителния потенциал на югоизточна европа за развитие на конкурентоспособни мощности от възобновяеми енергийни източници и как този потенциал може да бъде реализиран.

Политически панел

Национални и европейски политики и регламенти, даващи възможност за интеграцията на възобновяемите енергийни източници в Европа.

Бизнес панел

Ускоряване и модернизиране на ВЕИ при конкурентни пазарни цени, допринасяйки за енергийната сигурност и лидерство в научните изследвания и иновации.

Цели и потенциал

Създаване на благоприятна бизнес среда за развитие и растеж на чистата енергия от възобновяемите енергиийни източници и висококвалифицирана заетост.

Дискусията е съсредоточена
в четири ключови области

 • ВЕИ политики за енергийния преход;
 • Пазарна интеграция и конкурентоспособност;
 • Потенциал за чиста енергия в Югоизточна Европа;
 • Енергийни иновации и икономически растеж;

Програма на събитието

Регистрация
09:15 - 10:00 ч.
Встъпителна реч
10:00 - 10:40 ч.
 • Меглена Русенова
  Председател на Управителен съвет, БФА
 • Теменужка Петкова
  Министър на енергетиката
 • Метхилд Вьорсдьорфер
  Директор на дирекция „Възобновяеми енергийни източници, научни изследвания и иновации, енергийна ефективност“, Европейска комисия
Встъпителна реч
10:00 - 10:40 ч.
Панел #1
10:40 - 12:10 ч.

Политики за пазарна интеграция на възобновяемите източници при конкурентни инвестиционни рискове

 • Жечо Станков
  Заместник-министър на енергетиката
 • Доц. Иван Иванов
  Председател, Комисия за енергийно и водно регулиране
 • Делян Добрев
  Председател, Парламентарната комисия по енергетика
 • Рикардо Горини
  Старши програмен директор на REmap, Международна агенция за възобновяема енергия (IRENA)
 • Клод Тюрме
  Председател, Европейски форум за възобновяема енергия (EUFORES)
 • Д-р. Силке Карчър
  Ръководител отдел „Европейски климатични и енергийни политики, нови пазарни механизми“ в Министерство на околната среда, опазване на природата и ядрената безопасност, Федерална Република Германия
 • ВодещЮлиан Попов
  Старши политически съветник, Европейска климатична фондация
Кафе-пауза
12:10 - 12:40 ч.
Панел #2
12:40 - 14:10 ч.

Отговорът на индустрията на европейските и национални политики за пазарна интеграция на възобновяемите източници

 • Д-р. Джеймс Уотсън
  Главен изпълнителен директор, Solar Power Europe
 • Джайлс Диксън
  Главен изпълнителен директор, Wind Europe
 • Матиас Бък
  Ръководител „Европейски енергийни политики“, Agora Energiewende
 • Оливие Маркет
  Президент, Ей И Ес България
  Ръководител „Бизнес развитие“, EurAsia SBU
 • Барт Биебик
  Главен изпълнителен директор, Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“
 • Владимир Табутов
  Главен изпълнителен директор, „Хидроенергийна Компания“ ООД
 • ВодещКристиан Егенхофер
  Директор „Енергийни и климатични политики“, CEPS

Лектори на конференцията

Организатори